ערבסק

מערכת מחיצות ומדפים דקורטיביים

ערבסק SLIM

6 מדפים רוחביים
4 מדפים אנכיים
12 פקקי כיסוי
מידות 1172 / 1808 מ"מ

1,270 ש"ח + מע"מ

ערבסק MIDI

6 מדפים רוחביים
6 מדפים אנכיים
12 פקקי כיסוי

מידות 1808 / 1808 מ"מ

1,800 ש"ח + מע"מ

ערבסק2.JPG
ערבסק3.JPG

ערבסק MAXI

8 מדפים רוחביים
8 מדפים אנכיים
16 פקקי כיסוי
מידות 2500 / 2500 מ"מ

3,250 ש"ח + מע"מ